yayın tasarımı

   Planlama yönetim fonksiyonlarının ilki ve en önemlisidir. Çünkü diğer fonksiyonların başarısı iyi bir planlamaya bağlıdır.
   İşletmelerin geçmişteki basit yapılardan, büyümesi ve karmaşık bir yapıya ulaşması, pazarın dinamik yapısı,
   yoğun rekabet ortamı, hızlı değişim ve gelişen teknoloji, planlamanın önemini daha da arttırmıştır.

   Planlama süreci, yöneticinin çevresinde yararlanabileceği birtakım fırsatlar olabileceği veya
   kendisini zora sokacak birtakım olayların gelişmekte olabileceği düşüncesine sahip olmasını gerektirir.
   Böyle bir düşünce, anlayış veya inanç yoksa kişi geleceğe bakmayacak günlük yaşamda karşısına ne çıkarsa onunla yetinecek veya onu aşmaya çalışacaktır.
   Oysa doğrusu bunun tersi olan problem ortaya çıkmadan harekete geçme ve önlem almadır.
   İşletmelerin varlık nedenlerini açıklamaları veya ne tür bir işletme olarak kendilerini görmek istediklerini belirtmeleri,
   işletmelerin misyonlarını (görevlerini) açıklaması olarak bilinmektedir.

   Bir yönetim kavramı olarak misyon, işletmenin ne yapmak ve hangi araçla yapmak üzere kurulduğunu,
   kendisini nasıl görmek istediğini, işletmenin varlık nedenini ifade eder. Geleceğin tahmini ile planlama arasında çok yakın bir ilişki vardır.
   Planlama sürecine başlanırken, gelecek, organizasyon açısından tahmin edilir ve hareket tarzları belirlenir.
   Mevcut kararlar bütünü içinden; olasılık içindeki en yakın gelecek tahminini içeren karar verilir ve planlama faaliyetine başlanır.
   Bu plan, yöneticilerin veya bizzat planı yapanların görüş açısıyla ilişkilidir. Bazen bu kişilerin kapasite ve görüş açılarının ilerisine geçemez.

   Temel ve destekleyici işlevler, işletmeler için vazgeçilmez nitelikteki değer ve faaliyetlerdir.
   Geçmişteki klasik işletme düşüncesinden, günümüze bu işlevler büyük bir gelişimle gelmiştir.
   Modern işletmelerde bu işlevler hem işletmenin ayrı birer bölümü halini almış ve birer uzmanlaşma alanı görünümüne bürünerek derinlik kazanmıştır.
   Tepe yöneticilerin bu işlevlerden herhangi birini gözardı etmesi veya işletmede bu bölümlerden herhangi birinde bir sorun çıkması
   tüm işletmede rahatsızlık hissettirecek ve bütün çalışanlar tarafından hissettirebilecek sorunlara kolaylıkla dönüşebilecektir.
   Bu işlevler çok geniş kavramlardır ve hepsi ayrı birer inceleme konusu olabilecek detaya sahiptir.
   Bu nedenle buradaki inceleme işletme açısından önemli olmasına rağmen tanım niteliğinin ötesine geçmeyecektir.

   Marka aklı, başarılı marka olma yolunda en profesyonel ve en kesin çözümlerin araştırılması ve uygulanması konusunda fikir yürütme sanatıdır.