marka aklı

   Yalnızca ayakta kalmayı planlayan her şirket er ya da geç kendini iş dünyasının dışında bulacaktır.

   Çünkü sırf ayakta kalmak için plan yapan şirketler başarısız olurken,    başarılı olmak için plan yapanlar ayakta kalacaktır.
   Ayakta kalmayı planlamak, değişimin akıl almaz boyutlara ulaştığı çağımızda, yönetim ve işletme çapında bir çalışmayı gerektirir.
   Bu ortamda geleceğin belirsizliği bizim aldığımız bir çok önlemi de etkisiz kılacaktır.

   Çünkü rakiplerimizde değişmektedir. Değerler sabit değildir. Başarılı olmak için diğer işletmelerin üzerine çıkmayı hedeflememiz gerekir.
   Eğer bunu hedeflersek ayakta kalma şansımız olur. Ayakta kalmak bugün için pozisyonu korumak anlamında kullanılmıştır.
   Bir organizasyonun gelecekte ayakta kalabilmesi için sahip olacağı özellikler şunlardır.

  1. Dinamik olması:
   Durağan yapıdaki organizasyonların gelecekte yeri yoktur.
   Bu nedenle geleceğe başarıyla taşınacak kuruluşlar hedeflerini ortaya koymuş, bu hedeflere ulaşma süreçlerini belirlemiş,
   belli noktalarda kontrol, geri besleme mekanizmaları oluşturmuş, gerekli değerlendirmeleri yapabilen elastiki kuruluşlar olacaktır.
   Bu değerlendirme sürecinde gelişmelere açık ve yeni hedeflere ışık tutabilecek cesarette olmalıdır.

  2. Bütünsel olması:
   Yönetimdeki tüm süreçler geleceğe dönük olarak incelenmeli, süreçler arasındaki ilişkiler belirlenmeli,
   önemli ve gerekli olanlar güçlendirilmeli, önemsizler ise uygulamalardan kaldırılarak asgari ve güçlü süreçlerle bu öğeler hedeflere yönetilmelidir.
   Burada önemli olan süreçlerde boşluk bırakmadan bütünselliğe ulaşmaktır.

  3. Stratejilerin Belirlenmesi:
   Hedeflerle yönetim boyutundaki stratejileri, uygulamalara dönüştürecek geleceğe dönük sistemler ve
   bu sistemleri başarı ile kullanabilecek insan kaynakları, organizasyonların geleceğe taşınmasında önemli bir yer tutmaktadır.

  4. Yalın Olması;
   Geleceğin yönetim modeli yalın olmalıdır.
   Yani özde yapacaklarla, ayrıntılar birbirinden ayrılmalı ve asıl yapılacaklar belirlendikten sonra bunların geliştirilmesi sağlanmalıdır.
   Geleceğin yöneticilerine verilen sorumluluk ile yetki de eşit olmalı ve görevleri bürokrasiden, teferruattan uzak,
   amaçlara kısa yollardan ulaşmasına imkan sağlayacak şekilde olmalıdır.

  5. Proaktif Olması:
   Geleceğin yönetim modelinin bir diğer özelliği ise, gelişmeleri takip edip taklit edici değil, gelişmelerin bizzat kaynağı olmasıdır.
   Gelişmelere ayak uydurmayı dahi gelecek için yeterli görmeyen sistem,
   bu gelişmeleri yönlendirerek organizasyonda yönetimi geliştirecek yöneticilerin gerekliliğini vurgulamaktadır.

  6. Yaratıcı Olması:
   Proaktiflikle hem paralel hem çakışan bir özellikte yaratıcılıktır.
   Organizasyonda bireylere yaratıcı olabilmeleri için gerekli imkanların tanınması, desteklenmesi bireylerin düşüncelerini organizasyon yararına değerlendirmek,
   bu potansiyeli ortaya çıkararak kişileri sınırlamamak, böylece gelişen yeniliklere açık olmaktır.

   Marka aklı, başarılı marka olma yolunda en profesyonel ve en kesin çözümlerin araştırılması ve uygulanması konusunda fikir yürütme sanatıdır.

   Edvard De Bono : Rekabetüstü (Sur Petition) kitabından özet bilgilendirmedir.