marka tasarımı

   Yeni bir kavram varolan kaynaklardan ek değer elde etmenin en iyi ve en ucuz yoludur. İşletme okullarında öğretilen bilgi analizi yapma ve karar verme
   iş yönetiminin var olması koruma yönünün bir parçasıdır. Bunları kavramsal düşünce ile ağılıkla desteklemezsek, ciddi yaratıcılığa ilişkin
   sistemli yöntemler geliştirmezsek gelecekte başarı şansımız olmaz.

   Değer Üretimi nesnelerin yaratılıp üretilmesini tanımlayan üretim sözcüğünü de içeren maddi, manevi herşeyi kapsar.
   Değerlerin yaratılıp biçimlenmesi, yeni değer üretimi bizim işe daha farklı bakmamızı ve daha fazla çaba sarfetmemizi sağlayacaktır.
   Bunun sonucunda da ürettiğimiz farklı değer bizim rakiplerimizden farklı olmamızı,
   müşterilerimiz tarafından da farklı algılanmamızı ve tercih edilmemizi sağlayacaktır.

   GELECEĞİN İŞLETMELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ : Teknoloji,

   İşletmelerin daha verimli çalışmaları, faaliyetlerinde daha etkili olarak ekonomik davranabilmeleri ve sonuçta kar amaçlarına da erişebilmeleri için,
   işletmecilik sorunlarına bilimsel çözümler aranması, bu amaçla bazı bilimsel ilke ve tekniklerin geliştirilmesine teknoloji denmektedir.

   Enformasyon teknolojisi, şirketlerin bir araya gelip çalışmasına ve sonra da dağılmasına yardımcı olacaktır.
   Ortaklıklar, hukukçuları uzakta tutacak ve bağlantıları hızlandıracak elektronik anlaşmalarla gerçekleşebilecektir.

   Sadece bununla kalmayıp, işletmelerde organizasyonun başarısı için teknolojinin bütün imkanlarından faydalanma isteği artacak,
   küreselleşme ve iletişim teknolojisi sayesinde kıyaslama imkanları kolaylaşacaktır.

   Mükemmellik:

   Müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve toplum üzerindeki etki konularında başarı, strateji ve planlamanın, çalışanların, kaynakların ve kalite sistemi ile
   süreçlerin etkin bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabilir. Böylece finansal ve finansal olmayan iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabilir.

   Marka aklı, başarılı marka olma yolunda en profesyonel ve en kesin çözümlerin araştırılması ve uygulanması konusunda fikir yürütme sanatıdır.

   Edvard De Bono : Rekabetüstü (Sur Petition) kitabından özet bilgilendirmedir.